Příručka

Tento dokument obsahuje informace a pokyny, které pedagogové potřebují k používání nástrojů MILEAGE a k poskytování výukového programu MILEAGE cílové skupině. Pedagogové musí vědět, co je pro seniory relevantní a jak navrhované nástroje používat. Potřebují také jasnou představu o problémech, kterým dnes senioři čelí, a návod, jak je podpořit při překonávání překážek i rizik. Příručka nabízí návrhy, jak zajistit, aby mladší senioři byli motivováni k podpoře starších seniorů a aby vzdělavatelé věděli, jak podpořit dobré možnosti vzájemného učení a socializace. Pedagogové a seniorští vrstevníci mohou z příručky čerpat inspiraci pro úpravu svého komunikačního stylu a pedagogiky.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422 ]
Copyrights / Privacy Policy