O projektu

Přehled

Krize Covid-19 měla na seniory a jejich vztah k technologiím 2 důsledky: (1) začali častěji používat internet a technologie, aby se vyhnuli izolaci a zůstali v kontaktu s rodinou a přáteli (zejména „mladší senioři“) a (2) prohloubila se digitální propast (starší senioři a obecně všichni lidé s nižším vzděláním a nízkými digitálními dovednostmi ještě před krizí).

Methodology

Metodologie

Navzdory tomu, že většina („mladších“) seniorů je zdravá a velmi aktivní, mnozí se setkali s určitými výzvami již před krizí Covid-19, mnohé z nich se během pandemie zhoršily. Například: snížená mobilita, více osamělosti, trávení většiny času na jednom místě (doma), potíže s nakupováním potravin, obavy z nemocí a změn ve společnosti, neschopnost zabavit se tak, jak by chtěli. Být mobilní znamená chodit, ale také umět řídit, nebo jezdit autobusem. Navíc během krize byli senioři ještě více izolovaní. Až 9 z 10 seniorů uvedlo, že je krize nějak zasáhla, a většina z nich, 7 z 10, uvedla, že byli krizí silně „sociálně“ ovlivněni. Nemluvě o tom, že v oblasti zdravotní péče se do online sféry přesouvají mnohé zdravotní schůzky, služby a produkty, jak mnozí z nás během pandemie sami zažili.

Výstupy

Výsledek projektu 1: Zpráva o rizicích a bariérách, jímž čelíme v digitálním prostředí

Zpráva informuje o hlavních sociálních médiích (Facebook, twitter, YouTube, ale také e-mail, IM aplikace…) a dalších podobných nástrojích, které se v současnosti často používají a popisuje konkrétní rizika a nebezpečí s nimi spojené.

Výsledek projektu 2: Virtuální rizikové scénáře

Souhrnná zpráva pracovní skupiny Analýza rizik a překážek

Partneři vytvoří interaktivní scénáře napodobující skutečné digitální prostředí, které umožní seniorům zvyknout si na nástroje zábavným a bezpečným způsobem. Digitální scénáře ukáží nejběžnější podvody, falešné zprávy, phishingové techniky, falešná videa atd. a zvýší schopnost seniorů je rozpoznat.

Výsledek projektu 3: Mini lekce: Jak to funguje?

Mini lekce jsou zaměřeny na to, jak, kým a proč jsou nebezpečí uvedena ve scénářích vytvářena. Současné vzdělávací materiály zaměřené na seniory nejsou aktuální a často neodpovídají jejich potřebám.

Výsledek projektu 4: Příručka MILEAGE pro vzdělavatele

Příručka si klade za cíl nabídnout znalosti a dovednosti, které pomohou stát se efektivnějšími při vytváření zajímavého vzdělávacího prostředí pro seniory s využitím zdrojů MILEAGE.

Partneři

 • CARDET
 • E-SENIORS
 • FRAMEWORK
 • WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU
 • Educator, spolek
 • CARDET je jedním z předních výzkumných a vývojových center ve středomořském regionu s globálními odbornými znalostmi v oblasti navrhování a implementace projektů, budování kapacit a e-learningu. Je nezávisle přidružen k univerzitám a institucím z celého světa, jako je Yale University, University of Nicosia a International Council of Educational Media. CARDET dokončil řadu projektů týkajících se rozvoje budování kapacit a plánování v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání, podpory mládeže, vzdělávání dospělých, gramotnosti, digitálních nástrojů, eLearningu, vzdělávacích technologií a sociální integrace opomíjených skupin. Jednou z našich silných stránek je schopnost pečlivě plánovat, implementovat, provádět a vyhodnocovat projekty v různých kontextech.

 • E-Seniors is a non-profit non-governmental organization, founded in 2005 by Monique EPSTEIN, the general manager of the association. E-Seniors aims at fighting e-exclusion by providing access to and training in ICT to seniors and/or disabled people. Its main objectives are:

  • to bridge the digital gap between generations, 
  • to foster seniors’ social participation, 
  • to propose activities encouraging seniors to spend actively their free time.

  Since its creation, E-Seniors has provided ICT courses for seniors in various public locations and the association is constantly opening new locations all over the Parisian region in order to provide a “proximity” service that takes into account the rhythm, interests and needs of its audience. The organization also aims at raising awareness among seniors about the importance of ICT solutions for their social inclusion and for cognitive training. E-Seniors proposes also interactive gaming activities in residences for the elderly, retirement homes and day-care centres.

 • FRAMEWORK is an Italian not-for-profit association active in the fields of adult education, Youth, VET, Entrepreneurship and sustainability. The mission of the association is to promote lifelong learning and professional development opportunities to all citizens in need of wider and stronger employability skills, digital competences and in general better skills to achieve their professional and life plans. Our main aim is to equip adults, seniors, youth, youth workers, trainers and educators in diverse sectors with the appropriate tools to grow personally and professionally. The association was created to offer a FRAME to help people to turn their ideas in concrete plans and projects, which will be their roadmap to success. Our mission is to offer them the opportunity to enhance their abilities, competences and attitudes thus enabling them to make the necessary changes in their professional or personal life, showcasing their strengths and talent. The activities offered aim at empowering both young and adults citizens, with particular attention to those that are at risk of social and economic exclusion and help them in developing the skills needed on the actual labour market and support them in overcoming their socio-economic barriers.

 • WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) is the first non-public higher education institution in central Poland that offers health-allied and medical-allied studies as well as business and pedagogy faculties. The world class school facility and an outstanding training atmosphere promoted by highly competent and most distinguished specialist, practitioners and academic teachers guarantee the unique and ambitious curriculum, theoretical knowledge and practical skills so desired in professional life. Young adults are taught how to take advantage of the acquired skills and knowledge as well as to keep on developing personal abilities and become professionally successful. At the current stage has more than 60-70 full-time employees and more than 200 academic teachers on contract. WSBINOZ conducts numerous researches and educational projects, cooperates with various educational, health care, sport-allied and business-allied institutions, remains locally and regionally active in the field of conference and workshops organization, social work and community elicitation.

 • Educator is the association, non-profit non-governmental organisation. Educator was established in 2012 with main purpose to support and activate adults, seniors, children, young people and public. Our main aim is to inform, educate, create opportunities for personal development and create diverse offers for the target groups, their leisure time and active involvement, to enrich the communities in the region. The aim and objectives are fulfilled through the : 

  • providing educational and informational activities 
  • developing opportunity for the personal development, employability and adults education 
  • supporting and providing the non-formal education 
  • working in the field of environmental awareness, culture, art, sport, heathy life 
  • supporting the intergenerational dialog 
  • developing the international cooperatio in the field of education, youth work 
  • developing non-formal activities in the rural areas 
  • contributing to employability through the nonformal educational activities 
  • creating the opportunities for the sustainable development, urban and rural development 
  • providing the activities in the field of citizens‘ education, active democracy, protection of human rights, civil society, participation, European issues and development of the information 
  • providing of social, cultural and sport events and activities 
  • supporting the iniciatives and ideas for the leisure time 
  • assistance and advocacy for inclusion and integration of the people with fewer opportunities and disadvantaged people
  • organizing the sport competitions and activities for the community 
  • providing the facilitation and training and outdoor activities 
  • cooperating with the authorities, individuals, NGOs, enterpreneurs Variety of the topics are tools for cooperations, meeting point, cooperation among the generation and exchange of the experience.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422 ]
Copyrights / Privacy Policy