Το έργο

Επισκόπηση

Η κρίση του Covid-19 είχε 2 συνέπειες για τους ηλικιωμένους και τη σχέση τους με την τεχνολογία: (1) αύξησαν τη χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας για να αποφύγουν την απομόνωση και να διατηρήσουν επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους (“νεότεροι ηλικιωμένοι” ειδικότερα) και (2) έμειναν πίσω και διεύρυναν το ψηφιακό χάσμα (ηλικιωμένοι και γενικά όλοι όσοι είχαν χαμηλότερη μόρφωση και χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες ακόμη και πριν από την κρίση).

Methodology

Μεθοδολογία

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι (“νεότεροι”) ηλικιωμένοι είναι υγιείς και πολύ δραστήριοι, πολλοί αντιμετώπιζαν ορισμένες προκλήσεις ακόμη και πριν από την κρίση Covid-19, πολλές από τις οποίες επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για παράδειγμα: το να είναι λιγότερο κινητικοί, να είναι περισσότερο μόνοι, να περνούν περισσότερο χρόνο σε ένα μέρος (στο σπίτι), οι δυσκολίες των αγορών για ψώνια, οι ανησυχίες για την ασθένεια και την κοινωνία και το να μην μπορούν να διασκεδάσουν όσο θα ήθελαν. Το να είσαι κινητικός σημαίνει να περπατάς αλλά και να μπορείς να οδηγήσεις, να πάρεις λεωφορείο για να πας σε μέρη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της κρίσης, έχουν απομονωθεί ακόμη περισσότερο. Μέχρι και 9 στους 10 ηλικιωμένους δήλωσαν ότι είχαν επηρεαστεί με κάποιο τρόπο από την κρίση, και οι περισσότεροι από αυτούς, 7 στους 10, δήλωσαν ότι είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα “κοινωνικά” από την κρίση. Για να μην αναφέρουμε ότι, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, περισσότερα ραντεβού, υπηρεσίες και προϊόντα υγείας μεταφέρονται στη διαδικτυακή σφαίρα, όπως πολλοί από εμάς βίωσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Παραδοτέα

Αποτέλεσμα 1: Έκθεση σχετικά με τους κινδύνους και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το ψηφιακό περιβάλλον

Η έκθεση παρουσιάζει τα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube, αλλά και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφαρμογές IM…) και άλλα παρόμοια εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας για να περιγράψει τους κινδύνους και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά συγκεκριμένα.

Αποτέλεσμα 2: Εικονικά σενάρια κινδύνου

Οι εταίροι θα δημιουργήσουν διαδραστικά σενάρια που θα μιμούνται πραγματικό ψηφιακό περιβάλλον, ώστε οι ηλικιωμένοι να εξοικειωθούν με τα εργαλεία με διασκεδαστικό και ασφαλή τρόπο. Τα ψηφιακά σενάρια θα παρουσιάζουν τις πιο συνηθισμένες απάτες, ψεύτικες ειδήσεις, τεχνικές «ψαρέματος», βίντεο με ψεύτικα βίντεο κ.λπ. και θα αυξάνουν την ικανότητα των ηλικιωμένων να τις αναγνωρίζουν.

Αποτέλεσμα 3: Μικροδιδασκαλία: Πώς λειτουργεί αυτό;

Μικροδιδασκαλία με στόχο να δείξει πώς δημιουργούνται οι “κίνδυνοι” που παρουσιάζονται στα σενάρια, από ποιον, γιατί και για ποιο σκοπό. Το πραγματικό εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται στους ηλικιωμένους δεν είναι ενημερωμένο και συχνά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Αποτέλεσμα 4: Εγχειρίδιο MILEAGE για εκπαιδευτικούς

Το εγχειρίδιο στοχεύει να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία ενδιαφέροντος μαθησιακού περιβάλλοντος για τους ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας τους πόρους MILEAGE.

Εταίροι

 • CARDET
 • E-SENIORS
 • FRAMEWORK
 • WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU
 • Educator, spolek
 • Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν την ανάπτυξη της δημιουργίας ικανοτήτων και του σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη της νεολαίας, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά έργα σε διάφορα πλαίσια.

 • Η E-Seniors είναι μια μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2005 από τη Monique EPSTEIN, γενική διευθύντρια της ένωσης. Στόχος του E-Seniors είναι η καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού, παρέχοντας πρόσβαση και κατάρτιση στις ΤΠΕ σε ηλικιωμένους ή/και άτομα με αναπηρία. Οι κύριοι στόχοι της είναι:

  • να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών, 
  • να ενισχύσει την κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων, 
  • να προτείνει δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους ηλικιωμένους να περνούν ενεργά τον ελεύθερο χρόνο τους.

  Από την ίδρυσή της, η E-Seniors παρέχει μαθήματα ΤΠΕ για ηλικιωμένους σε διάφορους δημόσιους χώρους και η ένωση ανοίγει συνεχώς νέους χώρους σε όλη την περιοχή του Παρισιού, προκειμένου να παρέχει μια υπηρεσία “εγγύτητας” που λαμβάνει υπόψη το ρυθμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κοινού της. Η οργάνωση στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση των ηλικιωμένων σχετικά με τη σημασία των λύσεων ΤΠΕ για την κοινωνική τους ένταξη και τη γνωστική τους κατάρτιση. Η E-Seniors προτείνει επίσης διαδραστικές δραστηριότητες παιχνιδιών σε κατοικίες ηλικιωμένων, γηροκομεία και κέντρα ημερήσιας φροντίδας.

 • Το FRAMEWORK είναι μια ιταλική μη κερδοσκοπική ένωση που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επιχειρηματικότητας και της βιωσιμότητας. Αποστολή της ένωσης είναι η προώθηση της δια βίου μάθησης και των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη από ευρύτερες και ισχυρότερες δεξιότητες απασχολησιμότητας, ψηφιακές ικανότητες και γενικότερα καλύτερες δεξιότητες για την επίτευξη των επαγγελματικών τους σχεδίων και των σχεδίων ζωής τους. Κύριος στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε ενήλικες, ηλικιωμένους, νέους, εργαζόμενους στη νεολαία, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς σε διάφορους τομείς με τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά. Η ένωση δημιουργήθηκε για να προσφέρει ένα ΠΛΑΙΣΙΟ που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε συγκεκριμένα σχέδια και έργα, τα οποία θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη της επιτυχίας τους. Αποστολή μας είναι να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να ενισχύσουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές τους, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στην επαγγελματική ή προσωπική τους ζωή, αναδεικνύοντας τις δυνάμεις και το ταλέντο τους. Οι προσφερόμενες δραστηριότητες στοχεύουν στην ενδυνάμωση τόσο των νέων όσο και των ενήλικων πολιτών, με ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους που κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό και τους βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην πραγματική αγορά εργασίας και τους υποστηρίζουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών εμποδίων τους.

 • WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) είναι το πρώτο μη δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κεντρική Πολωνία που προσφέρει σπουδές που σχετίζονται με την υγεία και την ιατρική, καθώς και σχολές επιχειρήσεων και παιδαγωγικής. Οι σχολικές εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης και η εξαιρετική εκπαιδευτική ατμόσφαιρα που προωθούνται από τους ικανότατους και πιο διακεκριμένους ειδικούς, επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς καθηγητές εγγυώνται το μοναδικό και φιλόδοξο πρόγραμμα σπουδών, τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που είναι τόσο επιθυμητές στην επαγγελματική ζωή. Οι νέοι ενήλικες διδάσκονται πώς να αξιοποιούν τις αποκτηθείσες δεξιότητες και γνώσεις καθώς και να συνεχίζουν να αναπτύσσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και να γίνονται επαγγελματικά επιτυχημένοι. Στο παρόν στάδιο διαθέτει περισσότερους από 60-70 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και περισσότερους από 200 ακαδημαϊκούς καθηγητές με σύμβαση. Το WSBINOZ διεξάγει πολυάριθμες έρευνες και εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργάζεται με διάφορα ιδρύματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τον αθλητισμό και τις επιχειρήσεις, παραμένει ενεργό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στον τομέα της διοργάνωσης συνεδρίων και εργαστηρίων, της κοινωνικής εργασίας και της ανάδειξης της κοινότητας.

 • Educator είναι η ένωση, μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση. Η Educator ιδρύθηκε το 2012 με κύριο σκοπό την υποστήριξη και ενεργοποίηση ενηλίκων, ηλικιωμένων, παιδιών, νέων και κοινού. Κύριος στόχος μας είναι να ενημερώνουμε, να εκπαιδεύουμε, να δημιουργούμε ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και να δημιουργούμε ποικίλες προσφορές για τις ομάδες-στόχους, τον ελεύθερο χρόνο τους και την ενεργό συμμετοχή τους, για να εμπλουτίσουμε τις κοινότητες της περιοχής. Ο σκοπός και οι στόχοι εκπληρώνονται μέσω των:

  • παροχή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων 
  • ανάπτυξη ευκαιριών για την προσωπική ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα και την εκπαίδευση ενηλίκων 
  • υποστήριξη και παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης 
  • εργασία στον τομέα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, του πολιτισμού, της τέχνης, του αθλητισμού, της υγιεινής ζωής 
  • υποστήριξη του διαλόγου μεταξύ των γενεών 
  • ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας για τη νεολαία 
  • ανάπτυξη μη τυπικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές
  • συμβολή στην απασχολησιμότητα μέσω των μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
  • δημιουργία ευκαιριών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αστική και αγροτική ανάπτυξη 
  • παροχή δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης των πολιτών, της ενεργού δημοκρατίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνίας των πολιτών, της συμμετοχής, των ευρωπαϊκών θεμάτων και της ανάπτυξης της πληροφόρησης 
  • παροχή κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
  • υποστήριξη των πρωτοβουλιών και των ιδεών για τον ελεύθερο χρόνο
  • βοήθεια και συνηγορία για την ένταξη και ενσωμάτωση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και των μειονεκτούντων ατόμων
  • διοργάνωση αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων για την κοινότητα
  • παροχή διευκολύνσεων και κατάρτισης και υπαίθριων δραστηριοτήτων 
  • Συνεργασία με τις αρχές, τους ιδιώτες, τις ΜΚΟ, τους επιχειρηματίες Η ποικιλία των θεμάτων είναι εργαλεία συνεργασίας, σημείο συνάντησης, συνεργασίας μεταξύ των γενεών και ανταλλαγής εμπειριών.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422 ]
Copyrights / Privacy Policy